Grammis och Fryshuset bakom omfattande branschsamarbete – för ökad inkludering i svensk musikindustri

För att utveckla musikbranschen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ingår Grammis och Fryshuset ett långsiktigt samarbete med Spotify, Live Nation och Musiksupporten. Syftet med samarbetet är att genom nätverksbyggande, utbildning och branschkunskap skapa mer gynnsamma förutsättningar för unga från underrepresenterade grupper att ta ett steg in i musikbranschen.

– Vi måste tillsammans ta ansvar för att driva på den förändring vi vill se, för att uppnå resultat krävs att stora delar av branschen hakar på. Det gynnar alla inblandade. Samtidigt som vi ger fler unga personer tillgång till yrket, får även branschen kontakt med den nya unga musikvärlden, säger Ludvig Werner, VD på Ifpi Sverige som är arrangör av Grammis.

Läs pressmeddelandet här

Fler pressmeddelanden

Våra partners