Grammis

Om Grammis

Grammis är Sveriges äldsta och bredaste musikpris.

Delats ut sedan 1969

Syftet med den årliga prisutdelningen är att uppmärksamma och premiera artister, musiker och kreatörer som åstadkommit intressanta produktioner under året. Grammis ska verka som en symbol för en bred och artistiskt ambitiös svensk musikproduktion och stimulera kvalitet, kreativitet och bredd inom svenskt musikliv. Grammis arrangeras årligen av Ifpi Sverige som är de svenska musikbolagens branschorganisation.

Juryn

Består av ett 80-tal personer och samtliga jurymedlemmar har bred musikkunskap eller specialistkunskap inom en eller flera musikgenres och de flesta arbetar professionellt med musik, allt från journalister, konsertarrangörer, musikaffärer, distributörer, radio, tv, poddar med mera.

Det slutliga juryurvalet beslutas av Ifpi Sverige och en årlig förnyelse av juryn eftersträvas. Juryns sammansättning är oförändrad genom hela röstningen både i gallringsomgången och i slutomröstningen. Röstningen sker via webben samt i jurymöten där det också finns möjlighet att lyssna på bidragen. Vid anmälan till juryarbetet måste varje jurymedlem uppge eventuell medverkan i en aktuell anmäld produktion.

Grammis hölls för första gången 1969 på Berns i Stockholm.

Den hade 14 års paus från år 1973 till dess att den återupptogs år 1987 på nytt. Under åren har kategorierna ändrat de flesta av sina titlar. Exempelvis hette det år 1970 ”Årets debutpopulärproduktion med sångartist” som nu motsvarar ”Årets nykomling” och ”Årets klassiska” hette år 1969 ”Årets seriösa skiva”.

Våra partners