Regler 

För att kunna vara nominerad till Grammis är grundförutsättningen att artisten är svensk medborgare eller fast bosatt i Sverige.  Är det en grupp, måste minst 50 % av gruppens medlemmar vara svenskar eller fast bosatta i Sverige. Artisten eller gruppen kan vara utländsk och ej bosatt i Sverige förutsatt att produktionen gjorts av ett svenskt skivbolag och att den är initialt avsedd för den svenska skivmarknaden. När det gäller en grupp är förutsättningarna att 50 % av medlemmarna aldrig släppt album i eget namn. Grammiskommittén och juryn tolkar regeln och beslutar i fall av tveksamhet.

Utgåva av en enskild artist/grupp av tidigare utgivet material måste innehålla minst tre nya spår samt innehålla 50 % svenskt material för att få anmälas till någon av Grammis ordinarie kategorier.
Eventuella tolkningar och frågor kring till exempelvis albums, antal spår, tidslängd, ursprungsland med mera skall hänskjutas till Ifpi Sverige som är arrangör av Grammis och har ensamrätt att fatta beslut i sådana frågor. Ifpi Sverige har också ensamrätt att avgöra om en viss produktion av etiska eller andra skäl ej kan nomineras till Grammis.

Värdegrund Grammis:
“Grammis är Sveriges äldsta och bredaste musikpris och har delats ut sedan 1969. Syftet med den årliga prisutdelningen är att uppmärksamma och premiera svenska artister, musiker och kreatörer som åstadkommit intressanta produktioner under året. Grammis ska verka som en symbol för en bred och artistiskt ambitiös svensk musikproduktion och stimulera kvalitet, kreativitet och bredd. Grammis vill vara en symbol för en inkluderande musikbransch utan rasism, sexism, trakasserier eller hot, där kvalitet och mångfald premieras och där branschens alla aktörer i ord och handling respekterar varandra”.

En kategori måste innehålla ett försvarbart antal anmälda produktioner. Ifpi Sverige har rätt att slå ihop, dela upp eller ta bort kategorier vid behov. Grammis har möjlighet att byta kategori för en nominerad akt efter avstämning med anmälande bolag.

Juryn består av ett 80-tal personer som arbetar inom musikbranschen på något sätt, allt från journalister, konsertarrangörer, musikaffärer, distributörer, radio, tv, distribution etc. Grammis kommunicerar aldrig vilka som sitter i juryn eller hur de röstar. Jurymedlemmarna har en skyldighet att anmäla till Grammis om eventuell medverkan i någon produktion innan röstning.

Grammisåret och produktioner
Produktionen ska första gången ha utgivits i Sverige under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. Från och med Grammis 22 avser en produktion minimum tre låtar som kan ha givits ut under Grammisåret. Detta gäller för samtliga kategorier undantaget “Årets album” – som måste innehålla minst fem låtar som släppts vid samma tillfälle.

Årets tävlingskategorier

 1. ÅRETS ALBUM* (**)
 2. ÅRETS ALTERNATIVA POP
 3. ÅRETS ARTIST*
 4. ÅRETS BARNMUSIK*
 5. ÅRETS DANSBAND
 6. ÅRETS ELEKTRO/DANS
 7. ÅRETS FOLKMUSIK
 8. ÅRETS HEDERSPRIS (IFPI SVERIGE NOMINERAR OCH RÖSTAR – PRISET GÅR TILL EN ARTIST)
 9. ÅRETS HIPHOP
 10. ÅRETS HÅRDROCK/METAL
 11. ÅRETS JAZZ
 12. ÅRETS KLASSISKA
 13. ÅRETS KOMPOSITÖR*
 14. ÅRETS LÅT (IFPI SVERIGE TAR FRAM BIDRAGEN)
 15. ÅRETS MUSIKVIDEO*
 16. ÅRETS NYKOMLING*
 17. ÅRETS POP
 18. ÅRETS PRODUCENT*
 19. ÅRETS ROCK
 20. ÅRETS SOUL/RnB
 21. ÅRETS SPECIALPRIS (IFPI SVERIGE NOMINERAR OCH RÖSTAR – PRISET GÅR TILL EN BRANSCHPERSON)
 22. ÅRETS TEXTFÖRFATTARE*
 23. ÅRETS VISA/SINGER-SONGWRITER

* En specialjury är involverad i röstningen
** För Årets album gäller fem spår släppta under samma tillfälle

”Årets Nykomling”:
För att kunna nomineras till kategorin ”Årets nykomling” gäller generellt att artisten ska vara oetablerad och i början av sin artistiska karriär. De nominerade bidragen ska ha fått ett tydligt kommersiellt genomslag under det aktuella året samt anses ha en intressant artistisk framtid. Artisten kan inte kan nomineras till denna kategori vid exempelvis namn- eller språkbyte.

”Årets producent”:
När det gäller kategorin ”Årets producent” kan man nominera producenter som har gjort hela album med en artist eller arbetat med flera olika artister. Det går också att anmäla en producent som medverkat i utländska produktioner så länge grundförutsättningarna gäller.

”Årets musikvideo”:
I kategorin ”Årets musikvideo” går priset till musikvideons regissör och musikvideon ska visualisera en enskild låt (ej en reklamfilm). Det går också att anmäla producenter som medverkat i utländska produktioner så länge grundförutsättningarna gäller.

”Årets artist”:
För att kunna nomineras till Årets artist krävs att artisten haft ett exceptionellt artistiskt framgångsrikt år. Detta kan syfta på musikutgivning, en turné, show och/eller annan artistisk verksamhet eller en kombination av dessa. Notera att det inte finns något krav på musikutgivning under Grammisåret.

”Årets kompositör”:
När det gäller kategorin ”Årets kompositör” kan man nominera kompositörer som har komponerat ett helt album med en artist eller arbetat med flera olika artister. Det går också att anmäla en kompositör som medverkat i utländska produktioner så länge grundförutsättningarna gäller.

”Årets textförfattare”:
När det gäller kategorin ”Årets textförfattare” kan man nominera textförfattare som har skrivit text till ett helt album eller flera låtar. Det går också att anmäla en textförfattare som medverkat i utländska produktioner så länge grundförutsättningarna gäller.

“Årets barnmusik”:
För att nomineras till kategorin ska musiken vara komponerad specifikt riktad till barn som målgrupp.