ÅRETS VISA/SINGER-SONGWRITER 2023

grammis-vinnare-9

Ane Brun

Nærmere

grammis-vinnare-9

Moonica Mac

PART TWO

grammis-vinnare-9

Sofia Karlsson

Sånger från broccolifälten

grammis-vinnare-9

Tomas Andersson Wij

Åskan i hjärtat

grammis-vinnare2-01

Joel Alme

Sköt er själva så sköter jag inte mitt

Våra partners