Grundförutsättningar:
För att kunna vara nominerad till Grammis är grundförutsättningen att artisten är svensk medborgare eller fast bosatt i Sverige. Är det en grupp, måste minst 50 % av gruppens medlemmar vara svenskar eller fast bosatta i Sverige. Artisten eller gruppen kan vara utländsk och ej bosatt i Sverige förutsatt att produktionen gjorts av ett svenskt skivbolag och att den är initialt avsedd för den svenska skivmarknaden.

Samlingar av en enskild artist/grupp av tidigare utgivet material måste innehålla minst tre nya spår samt innehålla 50 % svenskt material för att få anmälas till någon av Grammis ordinarie kategorier. Eventuella tolkningar och frågor kring till exempel albums antal spår, tidslängd, ursprungsland med mera skall hänskjutas till Ifpi Sverige som är arrangör av Grammis och har ensamrätt att fatta beslut i sådana frågor. Ifpi Sverige har också ensamrätt att avgöra om en viss produktion av etiska eller andra skäl ej kan nomineras till Grammis.

En kategori måste innehålla ett försvarbart antal anmälda produktioner. Ifpi Sverige har rätten att slå ihop och dela upp kategorier vid behov.Specialjuryn har möjlighet att byta kategori för en nominerad akt efter dels en intern omröstning och dels efter avstämning med anmälande bolag.

Grammisåret:
Produktionen ska första gången ha utgivits i Sverige under perioden från och med den 1 december 2017 till och med den 30 november 2018. Med en produktion avses fullängdsalbum (minimum fem låtar per album). När det gäller album som innehåller färre spår än fem, men anses vara ett fullängdsalbum sker en prövning i varje enskilt fall av Ifpi Sverige. Kontakta oss i så fall på: info@ifpi.se.

Årets tävlingskategorier:

 1. ÅRETS ALBUM *
 2. ÅRETS ALTERNATIVA POP
 3. ÅRETS ARTIST *
 4. ÅRETS BARNALBUM
 5. ÅRETS DANSBAND
 6. ÅRETS ELEKTRO/DANS
 7. ÅRETS FOLKMUSIK
 8. ÅRETS HEDERSPRIS (IFPI SVERIGE RÖSTAR – GÅR TILL ARTIST)
 9. ÅRETS HIPHOP
 10. ÅRETS HÅRDROCK/METAL
 11. ÅRETS JAZZ
 12. ÅRETS KLASSISKA
 13. ÅRETS KOMPOSITÖR *
 14. ÅRETS LÅT (IFPI SVERIGE TAR FRAM BIDRAGEN & STORA JURYN RÖSTAR FRAM DE 5 NOMINERADE I DEN ANDRA OMGÅNGEN)
 15. ÅRETS MUSIKVIDEO *
 16. ÅRETS NYKOMLING *
 17. ÅRETS POP
 18. ÅRETS PRODUCENT *
 19. ÅRETS ROCK
 20. ÅRETS SPECIALPRIS (IFPI SVERIGE RÖSTAR – GÅR TILL BRANSCHPERSON)
 21. ÅRETS TEXTFÖRFATTARE *
 22. ÅRETS VISA/SINGER-SONGWRITER

*Specialjuryn röstar

”Årets Nykomling”, ”Årets Elektro/Dans” & ”Årets Hiphop”:
Bolagen nominerar själva till kategorin ”Årets nykomling”. (Notera att det endast går att anmäla en artist till denna kategori en gång). Det anmälande bolaget väljer själva om artisten ska anmälas med den så kallade ”2-spårs regeln”* eller med debutalbum (minimum fem låtar).

För att kunna nomineras till kategorin ”Årets nykomling” gäller generellt att artisten ska vara oetablerad, i början av sin artistiska karriär samt att artisten aldrig tidigare i eget namn givit ut några spår kommersiellt. Med detta menas att artisten inte kan nomineras till denna kategori vid exempelvis namn- eller språkbyte. När det gäller en grupp är förutsättningarna att 50 % av medlemmarna aldrig släppt album i eget namn. Grammiskommittén och juryn tolkar regeln och beslutar i fall av tveksamhet.

När det gäller kategorierna ”Årets Elektro/Dans” samt ”Årets Hiphop” gäller även 2-spårs regeln.

”Årets producent”:
När det gäller kategorin ”Årets producent” går priset till producenten. Det går därmed att anmäla en producent som medverkat i utländska produktioner om regelkraven har uppfyllts.

”Årets musikvideo”:
I kategorin ”Årets musikvideo” går priset till musikvideons regissör och musikvideon ska visualisera en enskild låt. Regissören måste vara svensk medborgare eller fast bosatt i Sverige. Artisten/Gruppen behöver dock inte vara svensk. Anmälan till denna kategori sker liksom övriga bidrag via Internet. Röstningen utförs i ett första steg av den stora jurygruppen och sedan av en särskilt utvald jury.

För mer information om hur du anmäler en produktion, få inloggningsuppgifter eller övriga frågor kring Grammis, vänligen maila: info@ifpi.se

//Ifpi Sverige & Grammiskommittén

*Med två-spårs regeln avses att man endast har släppt två olika spår/låtar under Grammisåret.