OM GRAMMIS

Grammis är Sveriges äldsta och viktigaste musikpris som varje år delar ut priser i olika kategorier.
Grammis arrangeras årligen av Ifpi Sverige som är de svenska musikbolagens branschorganisation.

Samtliga jurymedlemmar har stor och bred musikkunskap och de flesta arbetar professionellt med musik, allt från musikjournalister, konsertarrangörer, musikaffärer, distributörer, radio med flera. Det slutliga juryurvalet beslutas av Ifpi Sverige och en årlig förnyelse av juryn eftersträvas. Juryns sammansättning är oförändrad genom hela röstningen både i gallringsomgången och i slutomröstningen. Röstningen sker via webben samt i jurymöten där det också finns möjlighet att lyssna på bidragen. Juryn offentliggörs först i samband med prisutdelningen.

Grammis hölls för första gången år 1969 på Berns i Stockholm. Den hade 14 års paus från år 1973 till dess att den återupptogs år 1987 på nytt. Under åren har kategorierna ändrat de flesta av sina titlar. T.ex. hette det år 1970 ”Årets debutpopulärproduktion med sångartist” som nu motsvarar ”Årets nykomling” och ”Årets klassiska” hette år 1969 ”Årets seriösa skiva”.

Nominerade & vinnare 1969-2017